A ProRead hatékony olvasás tréningek általános részvételi feltételei / Adatkezelési tájékoztató

(utoljára módosítva: 2020. április 14.)

1. KISCSOPORTOS TRÉNING
A tréningek kiscsoportos jellegűek (legfeljebb 10 fő), így a résztvevők száma korlátozott. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el, de a részvétel visszaigazolása a részvételi díj kiegyenlítésének sorrendjében történik.

2. A JELENTKEZŐ vállalja, hogy

a) a tréning kezdetéig banki átutalással / befizetéssel kiegyenlíti a részvételi díjat;
b) legkésőbb 15 perccel a kezdés előtt megjelenik a tréning helyszínén;
c) aktívan és legjobb tudása szerint részt vesz a tréningen;
d) a többi résztvevő munkáját nem zavarja a képzés során.

3. A RÉSZVÉTELI DÍJ MEGFIZETÉSE, VISSZAIGAZOLÁS
A jelentkezés beérkezését e-mailben igazoljuk vissza, ez azonban még nem jelenti a részvételi lehetőség visszaigazolását; erről a részvételi díj beérkezését követően külön üzenetben értesítjük a jelentkezőket.

A részvételi díj banki átutalással / befizetéssel egyenlíthető ki. A jelentkezés beérkezését nyugtázó üzenet tartalmazza a részvételi díj átutalásához / befizetéséhez szükséges tudnivalókat.

4. LEMONDÁS
A meghirdetett tréningeket megfelelő számú jelentkező hiányában legkésőbb a tréning előtti napon írásban (levél, fax, e-mail, sms) lemondhatjuk. Ebben az esetben a befizetett részvételi díjakat teljes mértékben visszatérítjük, vagy - a jelentkező kívánságára -  a befizetést egy másik tréningidőpontra vonatkozóan érvényesnek tekintjük.

A jelentkezők részéről történő lemondás esetén a tréning kezdőnapját megelőző 7. napig a befizetett összegeket 5000 Ft regisztrációs díj levonásával térítjük vissza. A tréning kezdőnapját megelőző 7. napon belüli lemondás esetén a befizetett részvételi díjat nem tudjuk visszatéríteni, a jelentkező azonban átruházhatja a részvételi jogot, illetve egy későbbi tréningen további díjfizetés nélkül részt vehet.

Amennyiben a tréningre történő jelentkezés ellenére a részvételi díj nem jelenik meg számlánkon legkésőbb a tréninget megelőző napig, akkor a jelentkezést tárgytalannak tekinthetjük és erről e-mailben, sms-ben vagy telefonon értesítjük a jelentkezőt.

A kedvezményes jelentkezési díjakra az általánostől eltérő lemondási feltételek és visszatérítési szabályok vonatkozhatnak, amennyiben ezeket a jelentkezéskor külön jelezzük. 

5. ADATVÉDELEM
A jelentkezések kapcsán kapott személyes információkat csak a tréninggel kapcsolatos célokra használjuk fel, és harmadik féllel nem osztjuk meg. A jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a tréninget megelőzően, illetve azt követően a megadott elérhetőségeken időről-időre kapcsolatba lépjünk velük a tréning lebonyolítása, utókövetése, értékelése, illetve további ajánlatok küldése céljából, ezeket az értesítéseket azonban bármikor lemondhatják a honlapunkon kapcsolattartási e-mail címként megadott címre küldött, "LEIR" tárgyú üzenettel, ebben az esetben a továbbiakban nem küldünk részükre ilyen értesítéseket.

6. GARANCIA
Amennyiben az Ön olvasási hatékonyságának javulása nem éri el az általunk ígért mértéket (azaz a tréning eredményeként nem sikerül megdupláznia olvasási hatékonyságát), akkor Ön a tréninget követő fél éven belül - egy közösen egyeztetett időpontban – díjmentesen részt vehet egy újabb ProRead hatékony olvasás tréningen.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.proread.hu honlap üzemeltetője a Boróka ’95 Bt. Adatkezelési Tájékoztatónk célja a honlap látogatói által megadott személyes és egyéb adatok (cookie / sütik) kezeléséről, védelméről való tájékoztatás biztosítása, valamint a cég által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, illetve azokat igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása.  

A honlap látogatója, felhasználója a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót, és hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Boróka '95 Bt által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, illetve azokat igénybe vevő ügyfelek esetében az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása - az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében - on-line vagy személyes formában (aláírással) lehetséges.

1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő:Boróka '95 Bt

Székhely: H-1023 Budapest, Ürömi u. 40.

Adószám: 28647702-1-41

Cégjegyzékszám: 01-01-06-510947

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: 55017/2012

Elérhetőségek: , 06 20 938 8848

2. Az adatkezelés céljai:

Személyes adatok esetében (név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím): kapcsolattartás a honlap látogatóival, felhasználóival, a cég ügyfeleivel, érdeklődőivel, vásárlóival (tanácsadási ügyfelek, tréning-résztvevők), adminisztrációs teendők (számlakiállítás, postai küldemények kezelése).

Sütik esetében: a honlap által nyújtott felhasználói élmény javítása, a böngészés gördülékenyebbé tétele.

3. Az adatkezeléssel érintettek:

A honlap látogatói és regisztrált felhasználói, tréning-jelentkezők, hírlevél-feliratkozók, az on-line szövegértési tesztet elvégző, valamint más, szakmai kérdőíveket kitöltő érdeklődők, tanácsadásban, oktatásban résztvevő ügyfelek.   

4. Az adatkezelés jogalapja:

A  felhasználók adatai kezelésének jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadása nem kötelező, enélkül azonban a honlap / cég egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

5. A kezelt adatok köre:

A személyes adatok köre a következőkre terjed ki:

Hírlevél: feliratkozás: keresztnév, e-mail cím;

Tréning-jelentkezés: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím.   

On-line szövegértési teszt: keresztnév, e-mail cím, teszt elvégzésének ideje és a kérdésekre adott válaszok (a kiértékeléshez, illetve az eredmények elküldéséhez).

A honlapon való böngészéshez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a honlap cookie-kat (sütik) használ, ezek viszont nem tartalmaznak személyes adatokat.

A honlapon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára, kivéve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének esetét, valamint bizonyos adatok vonatkozásában a 7. pontban részletezett, a honlap üzemeltetésében és a szolgáltatások biztosításában közreműködő partnereket.

6. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Hírlevél-feliratkozók és tréning-jelentkezők esetében az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig tart. A felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését, ebben az esetben az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül gondoskodik az adatok törléséről (ld. a 10. pontot).

7. A lehetséges adatkezelők személye:

Az Adatkezelő munkatársai, akikre minden esetben vonatkozik a jelen Adatkezelési Tájékoztató.

Ezen túlmenően az Adatkezelő adatfeldolgozóként a következő partnerek szolgáltatásait veszi igénybe:

8. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról.

A honlap más honlapokra, internetes közösségi portálokra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki, és az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a hivatkozott, de nem általa üzemeltetett honlapok adatkezelésére vonatkozóan.

9. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználóknak az Adatkezelési Tájékoztató weboldalon való közzétételével történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a weboldalon való közzététel napjával hatályos.

A felhasználó a weboldalon hozzáférhető szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

10. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadni a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult továbbá kérni az Adatkezelőtől – a kötelező adatkezelés eseteinek kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását.  A felhasználó saját személyes adatainak törlésére, zárolására, illetve helyesbítésére vonatkozó igényét az e-mail címen nyújthatja be. Ugyanitt teheti fel az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit is.

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén az illetékes adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat. Magyarországon az illetékes adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ).